Úvod          O nás          Nabídka služeb          Kontakty
Nabídka našich služeb
Naše služby jsou poskytovány  
jednotlivě při jednorázové  
spolupráci nebo v cenově  
zvýhodněné nabídce komplexních  
služeb pro dlouhodobou spolupráci.
Vítejte

na stránkách firmy dipl. tech. Jaroslav Plšek - BOZPO servis®.
Spolupráce při odstraňování  
nedostatků
V případě, že Vám kontrolní orgány  
uloží termín k odstranění zjištěných  
nedostatků, deklarujeme postupné  
řešení problematiky s časovým  
harmonogramem k řešení situace.
Jsme firma, která poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce již od roku 1991. Za toto období jsme získali mnoho poznatků a zkušeností, proto můžeme našim zákazníkům a smluvním partnerům zaručit kvalitní služby a poskytovaný servis.
Jako osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, nabízíme zajištění veškerých těchto činností          ve fázi přípravy i realizace stavby.
Úvod         O nás         Nabídka služeb         Kontakty
Vítejte

na stránkách firmy dipl. tech. Jaroslav Plšek       - BOZPO servis®.
Jsme firma, která poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce již od roku 1991. Za toto období jsme získali mnoho poznatků a zkušeností, proto můžeme našim zákazníkům a smluvním partnerům zaručit kvalitní služby a poskytovaný servis.
Jako osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, nabízíme zajištění veškerých těchto činností a to jak ve fázi přípravy tak při i realizace stavby.
dipl. tech. Jaroslav Plšek
BOZPO servis®
dipl. tech. Jaroslav Plšek - BOZPO servis®
Copyright © 2019 - BOZPO servis®  ·  Všechna práva vyhrazena  ·  E-Mail: info@bozposervis.cz
WYSIWYG Web Builder