Rychlý kontakt:

Vídeňská 121
619 00 Brno
Tel./fax: +420 543 214 163
Mobil: +420 603 379 647
E-mail: info@bozposervis.cz
Rychlý kontakt:

Vídeňská 121
619 00 Brno
Tel./fax: +420 543 214 163
Mobil: +420 603 435 332, 603 424 832
E-mail: info@bozposervis.cz
Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana,
právní poradenství, prevence, školení a služby
Pomoc v nouzi
V případě, že obdržíte vyrozumění     
o provedení kontroly ze strany  
kontrolních orgánů, neotálejte         
a ozvěte se včas. Zajistíme v rámci  
daného časového prostoru přípravu,  
alespoň části nezbytných  
dokumentů.
Provádíme školení a odbornou přípravu osob v oblasti:
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- požární ochrany
- hygieny práce
- práce ve výškách
- řidičů (referentů)
- obsluh manipulačních vozíků
- motorových pil a křovinořezů
- obráběcích strojů
- zdvihacích zařízení (vazačů, jeřábníků)
- lešenářů
- vstřelovačů
- strojníků stavebních a zemědělských strojů
- manipulace s chemickými látkami a směsmi
- zajistíme i školení osob užívající diisokyanáty.
Zpracováváme dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany (např. provozní a požární řády, organizační směrnice, učební texty, analýzu a vyhodnocení rizik, kategorizace prací apod.).
WYSIWYG Web Builder
Úvod         O nás         Nabídka služeb         Kontakty
Zajišťujeme výkon činnosti:
- koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
- osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (technik BOZP)
- osoby odborně způsobilé v požární ochraně (technik PO).
Úvod          O nás          Nabídka služeb          Kontakty
Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana,
právní poradenství, prevence, školení a služby
WYSIWYG Web Builder
Provádíme školení a odbornou přípravu osob    v oblasti:
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- požární ochrany
- hygieny práce
- práce ve výškách
- řidičů (referentů)
- obsluh manipulačních vozíků
- motorových pil a křovinořezů
- obráběcích strojů
- zdvihacích zařízení (vazačů, jeřábníků)
- lešenářů
- vstřelovačů
- strojníků stavebních a zemědělských strojů
- manipulace s chemickými látkami a směsmi.
Zajišťujeme výkon činnosti:
- koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
- osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
  (technik BOZP)
- osoby odborně způsobilé v požární ochraně
  (technik PO).
Zpracováváme dokumentaci bezpečnosti          a ochrany zdraví při práci, požární ochrany (např. provozní a požární řády, organizační směrnice, učební texty, analýzu a vyhodnocení rizik, kategorizace prací apod.).
dipl. tech. Jaroslav Plšek
BOZPO servis®
dipl. tech. Jaroslav Plšek - BOZPO servis®
Copyright © 1991-2024 - BOZPO servis®  ·  Všechna práva vyhrazena  ·  E-Mail: info@bozposervis.cz